Wie we zijn

Begonnen in 2003 als gespecialiseerde tunnelbouwer hebben we ons in de loop der jaren ontwikkeld tot een onafhankelijke- en allround betonbouwer in de woning- en utiliteitsbouw. Naast tunnelbouw voeren we werken uit in wanden / breedplaat, maar ook als volledig prefab casco. Ook kunnen we de fundering, poeren, liftputten, kelders en de commerciële ruimtes voor u verzorgen. Kortom, u kunt bij ons terecht voor het uitbesteden van het volledige betoncasco.

We kunnen het volledige casco aannemen inclusief leveranties van beton, wapening, bekistingen en ondersteuningen, kraan en betonpompen en alle verbruiksmaterialen, echter is het ook mogelijk alleen de arbeid aan ons uit te besteden of personeel op regiebasis in te lenen, al dan niet gecombineerd met leveranties van bepaalde onderdelen. Vanuit onze open begroting bepalen we samen met u wat haalbaar is (pakket op maat). We komen een prijs overeen vast voor de duur van het werk en normaliter is dit de prijs waar we het voor maken. Discussies over meer- en minderwerk beperken we tot het minimum (“geen gezeur garantie”).

Kenmerken van onze organisatie zijn de mens centraal (op alle niveaus), kennis van zaken, openheid en duidelijkheid (no nonsens en hands on). We zeggen wat kan en wat we gaan doen, maar we zeggen het ook als het niet kan. We hechten grote waarde aan een gedegen voorbereiding- en aansturing van de projecten en worden het liefst reeds in de ontwerpfase bij een project betrokken, om zodoende te komen tot het beste technische ontwerp en een efficiënt en goed beheersbaar bouwproces, georganiseerd vanuit een strakke, realistische planning. Als tunnelbouwer van origine is LEAN voor ons van oudsher de manier van denken, feitelijk al voor het begrip gemeengoed werd. We werken met de nieuwste ACAD software en spelen in op de nieuwste technieken, zoals het werken vanuit BIM modellen.